Potilasasiamiestoiminta verkkokurssit

Tutustu potilasasiamiestyöhön asiantuntevien verkkokurssieni avulla. Kurssit on suunnattu potilasasiamiestyön asiantuntijoille, tai potilaille ja heidän omaisilleen.

Näytetään kaikki 9 tulosta

Terveydenhuollon keskeinen lainsäädäntö

Koulutus on suunnattu etenkin terveydenhuollon ammattilaisille. Kurssilla käydään läpi keskeisintä terveydenhuollon lainsäädäntöä. Kurssilla on mukana esimerkkitapauksia, joiden ratkaisuja avataan keskeisen lainsäädännön kautta.

Tulossa syksyllä 2022

hanna sykkö verkkokurssit

Hoitosopimuksista

Somaattisessa hoidossa olevan potilaan oikeuksia rajoitetaan hoitosopimuksilla. Kurssilla avataan hoitosopimuksiin liittyviä asioita. Hoitosopimuksilla selkeytetään yhteisiä pelisääntöjä.

Tulossa syksyllä 2022.

Potilaan kohtaaminen ja eettiset kysymykset

Suuri osa potilaan tyytymättömyydestä hoitoon liittyy usein potilaan kohtaamisen ja vuorovaikutuksen haasteisiin. Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti potilaan kohtaamiseen liittyviä asioita sekä nostetaan esiin eettisiä näkökulmia potilaan kohtaamiseen liittyen.

Tulossa syksyllä 2022.

Potilaan kielelliset oikeudet

Potilaat ovat entistä tietoisempia oikeuksistaan ja toisaalta myös sosiaali- ja terveyspalveluissa asioidaan yhä useammalla kielellä. Myös yhteydenotot mm. potilasasiamiehiin ovat lisääntyneet potilaiden kielellisiin oikeuksiin liittyen. Koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti potilaiden- ja asiakkaiden kielellisiä oikeuksia, tulkkausta eri näkökulmista ja sivutaan myös organisaatioiden mahdollisuuksia vastata lisääntyneeseen kysyntään.

 

Koulutus avataan syksyllä 2022

Muistutus ja kantelu terveydenhuollossa

Mikäli potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun, hänellä on mahdollista tehdä muistutus terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle tai kantelu valvovalle viranomaiselle. Koulutuksessa käsitellään näitä terveydenhuollon keskeisimpiä oikeussuojakeinoja. Mikä on muistutuksen ja kantelun ero? Minkälaiset nämä reklamaatioprosessit ovat? Minkälaisissa tilanteissa voi tehdä muistutuksen ja milloin kantelun?  Webinaarissa käydään käytännönläheisesti läpi perusasioita muistutuksesta ja kantelusta sekä siitä, kuinka potilasasiamies voi olla näissä apuna.

Tulossa syksyllä 2022.