Potilasasiamies toimii potilaan oikeuksien edistäjänä

Jokaisella terveydenhuollon yksiköllä on potilaslain mukaisesti oltava nimetty potilasasiamies. Potilasasiamiehen tehtävänä on tiedottaa potilaan oikeuksista sekä toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä toimii viisi potilasasiamiestä. Potilasasiamieheen voi aina ottaa yhteyttä potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa. On sekä potilaan että ammattihenkilön etu, että hoitoon liittyvät epäselvyydet tulee selvitettyä.…

Lue lisää

Mistä potilas saa tietoa oikeuksistaan?

Potilaslaki velvoittaa, että jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä tulee olla nimetty potilasasiamies, joka neuvoo, avustaa ja ohjaa potilasta sekä tiedottaa potilaan oikeuksista. Potilasasiamies on puolueeton neuvoja, joka ei voi ottaa kantaa hoidollisiin ratkaisuihin tai potilasvahinkoasioihin. Potilailla on joskus virheellinen käsitys, että potilasasiamies on oman työnantajansa etujen edistämistä varten – ja näin ollen myös oman työnantajansa puolella. Näin…

Lue lisää

Potilasasiamiesten asema vahvistettava

Hyvinvointialueiden toimintaa valmistelevien väliaikaisten valmistelutoimielinten työ on käynnistynyt. Viimeistään nyt on aika nostaa julkiseen keskusteluun lakisääteisen potilasasiamiestoiminnan järjestäminen sekä potilaan oikeuksien yhdenvertainen toteutuminen hyvinvointialueilla. Tavoitteena on toiminnan kehittäminen ja laadun yhtenäistäminen sekä valtakunnallisen ohjauksen ja valvonnan selkeyttäminen. Potilasasiamiesten asema tulisi määritellä hyvinvointialueiden rakenteisiin. Asiamiesten riippumattomuus olisi turvattava ja heidän tehtävänsä tulisivat olla päätoimisia. Toiminta tulisi…

Lue lisää