”Onnistuneen vuorovaikutuksen ja luottamuksellisen yhteistyön perustana on asiakkaan empaattinen ja inhimillinen kohtaaminen, jossa ihminen tulee aidosti kuulluksi. Pohdin kanssasi, kuinka voit parhaiten edistää omaa tai läheisesi asiaa. Vaikka asiat ovat välillä hankalia, niistä selvitään yhdessä.”  – Hanna Sykkö

Terveydenhuollon palveluntuottaja tarvitsee valvovan viranomaisen lupahakemukseen nimetyn potilasasiamiehen. Lupahakemuksessa kiinnitetään huomiota potilasasiamiehen osaamisen lisäksi potilasasiamiehen puolueettomuuteen ja riippumattomuuteen.
Lue lisää palvelusta
Tarjoan yksilöllisesti suunniteltuja koulutuksia ja luentoja potilaan oikeuksiin tai potilasasiamiestoimintaan liittyen. Tilaisuuksia on ollut mm. eri potilasjärjestöille, julkisorganisaatioille sekä eri alojen ammattilaisille. Puheenvuorojen suunnittelussa huomioidaan erityisesti kohderyhmän tarpeet ja taustatiedot.
Lue lisää palvelusta
Usein meillä on joku potilaan oikeuksiin liittyvä huoli tai mieltä askarruttava asia, josta haluamme keskustella kokeneen asiantuntijan kanssa.
Voimme etsiä yhdessä ratkaisua juuri sinua askarruttavaan asiaan. Voit varata ajan henkilökohtaiseen konsultointiin.
Varaa aika

Etiikka ja arvot

Potilaan eettiset vastuut & velvollisuudet

Potilaalla on oikeuksia, mutta myös eettisiä velvollisuuksia. Näitä ovat mm. terveydenhuollon palveluiden vastuullinen käyttäminen, sitoutuminen ja osallistuminen omaan hoitoon, omasta terveydestä välittäminen sekä oman toipumisen edistäminen mahdollisuuksien mukaan. Tärkeää on myös antaa oikeaa ja ajanmukaista tietoa omasta terveydestä ja lääkityksestä. Ammatillisen asiantuntijuuden arvostaminen sekä asianmukainen käyttäytyminen niin muita potilaita kuin henkilökuntaakin kohtaan kuuluu jokaisen kansalaisen vastuulle.

Verkkokurssit potilaille ja läheisille

Verkkokursseille on koottu tiivistetysti askel askeleelta toimia, kuinka voit edistää omia tai läheisesi oikeuksia potilaana.

 

Verkkokurssit ammattilaisille

Ammattilaisille suunnatuissa koulutuksissa tarkastellaan keskeisimpiä potilasasiamiestoimintaan liittyviä osa-alueita. Jokaista aihetta lähestytään potilasasiamiestyön näkökulmasta.

Tutustu verkkokursseihin

Opi keskeisimpiä asioita potilaan oikeuksista, niiden edistämisestä tai potilasasiamiestoiminnasta sinulle parhaiten soveltuvana ajankohtana ja sinulle sopivaan tahtiin.

Voit valita kursseilta juuri sinulle parhaiten soveltuvia aiheita tai koota niistä tarpeitasi vastaavan kokonaisuuden.

Yhteistyötahot

Potilaan oikeuksien toteutuminen keskiössä

Konsulttitoimistot

Konsulttitoimistoille räätälöidään tarpeita vastaavia koulutuksia, yksittäisiä luentoja tai koulutuskokonaisuuksia. Tarvittaessa suunnitellaan myös koulutuspäivien ohjelma, järjestetään konsultoivat puhujat sekä hoidetaan koulutuskokonaisuuksien puheenjohtajuus. Puheenvuorojen juoksutus on sujuvaa, kun puheenjohtajalla on vankka ja ajantasainen osaaminen aiheesta.

Potilaat ja läheiset

Potilasasiamiespalvelu on jokaisen kansalaisen saatavilla. Mieltä askarruttavan asian pohtiminen yhdessä potilaan oikeuksia tuntevan ammattilaisen kanssa auttaa monesti sopivien ratkaisujen löytymisessä. Ensisijaisesti kannattaa ottaa yhteyttä kyseisen terveydenhuollon palveluntuottajan potilasasiamieheen. Hänellä on yksityiskohtaisin ja ajantasaisin tieto kyseiseen organisaatioon liittyen.

Terveydenhuollon palveluntuottajat

Potilasasiamiespalvelua tuotetaan useille eri terveydenhuollon palveluntuottajille. Asiakkaina on niin kotihoidon kuin hoivapalveluiden yrityksiä sekä eri alojen erikoislääkäreitä esimerkiksi psykiatrian ja työterveyshuollon erikoisaloilta. Yhteistyökumppaneina on myös eri terapiapalveluiden ammattilaisia, kuten psykoterapeutteja, fysioterapeutteja sekä puhe- ja toimintaterapeutteja. Potilasasiamiespalveluun sisältyy vuosittainen potilasasiamiehen raportti potilaan oikeuksien toteutumisesta kyseisessä yrityksessä.

Julkisorganisaatiot

Julkisorganisaatioiden, kuten yliopistojen kanssa yhteistyön ydin on potilasasiamiestoiminnan ja potilaan oikeuksien asiantuntijuus. Tätä osaamista hyödynnetään niin luennoissa kuin puheenvuoroissakin sekä erilaisten työryhmien asiantuntijarooleissa.
IMG-7270 (1)

Hanna Sykkö

Potilasasiamies

Maksuton konsultointi!

Tutustu blogiin

Viimeisimmät uutiset kentältä

Hanna Sykkö

Potilasasiamiestyötä suurella sydämellä

Ajantasaisimman tiedon palveluistamme löydät näiltä sivulta. Päivitämme kurssitarjontaa aktiivisesti. Tehtävänämme on tarjota monipuolisia palveluita ja pyrimme myös kehittämään toimintaamme jatkuvasti vastaamaan asiakkaiden ja toimintaympäristön muuttuviin tarpeisiin. Voit ottaa meihin yhteyttä ohessa olevan yhteydenottolomakkeen kautta.