Ajankohtaista potilaan oikeuksiin liittyen

Haluatko tutustua potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvään lakiin (785/1992)?
Tutustu lakiin täällä.

 

Potilaat ovat usein tietämättömiä, milloin voivat hakea vapautusta terveydenhuollon maksuista. Maksukattoasioista löydät lisätietoa oheisen linkin takaa. Terveydenhuollon maksukatto – Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)

 

Eri viranomaiset julkaisevat sivuillaan päätöslyhennelmiä ja ratkaisuja potilaan oikeuksiin liittyen. Päätöksiä kannattaa hyödyntää potilasturvallisuuden ja potilaan oikeuksien edistämisessä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valvira julkaisee verkkosivuillaan sosiaali- ja terveydenhuollon päätöslyhennelmiä

Aluehallintovirasto julkaisee verkkosivuillaan kanteluiden päätöslyhennelmiä

Tietosuojavaltuutetun toimiston ratkaisut löytyvät Finlexistä.

Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisut puolestaan löytyvät tämän linkin takaa.

Ulkopuolisia koulutuksia

7-8.2.2023 Potilasasimiestoiminnan perusteet FCG, Radisson Blu Royal, Helsinki

1-2.11.2023 Valtakunnalliset potilasasiamiespäivät FCG, Solo Sokos Hotel, Helsinki

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Heräsikö sinulle jotain kysyttävää? Vastaus saattaa löytyä täältä!

Kenen puolella potilasasiamies on?

Potilasasiamies on puolueeton henkilö, joka neuvoo potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa niin potilasta, läheisiä kuin terveydenhuollon henkilöstöäkin.

Voinko varmistaa potilasasiamieheltä, että saamani hoito ei ollut asianmukaista?

Potilasasiamiehen tehtäviin ei kuulu ottaa kantaa potilaan hoidon sisältöön liittyviin kysymyksiin tai hoitoratkaisuihin. Yhdessä voimme pohtia, kuinka voit parhaiten edistää potilaan oikeuksien toteutumista omassa asiassasi.

En ymmärrä potilaskertomustekstiäni. Voiko potilasasiamies tulkita tekstin minulle?

Potilasasiamiehen työhön ei kuulu potilasasiakirjojen tulkinta. Voimme yhdessä pohtia, kuinka voit parhaiten edetä asian kanssa.

Mitä teen, kun epäilen minulle sattuneen potilasvahingon?

Voit tehdä potilasvahinkoilmoituksen Potilasvakuutuskeskukseen.

En ole tyytyväinen saamaani hoitoon, ja lääkäri oli epäystävällinen. Voinko tehdä jotain?

Hoitoon tai kohteluun liittyviä epäselvyyksiä tai ongelmia kannattaa ensin selvitellä kyseisen hoitoyksikön henkilökunnan/esihenkilön kanssa. Mikäli asia ei tällä tavalla selviä, voit tehdä kirjallisen muistutuksen.

Tarvitsenko muistutuksen tekemiseen virallisen lomakkeen?

Et tarvitse. Muistutuksen voi tehdä myös vapaamuotoisesti.

Onko muistutuksen tekemisestä mitään hyötyä?

Saat kirjallisen vastauksen mieltäsi askarruttaneisiin kysymyksiin tai kokemukseesi.

Mihin toimitan muistutuksen?

Muistutukset osoitetaan pääasiassa kyseiseen terveydenhuollon yksikköön terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle.

Kuinka kauan vastauksen saaminen muistutukseen kestää?

Muistutukseen on vastattava kohtuullisessa ajassa. Käytännössä vastauksen saa noin kuukaudessa. Joskus asian selvittely voi olla työläämpää, ja aikaa voi mennä lähemmäs kaksi kuukautta.