Haluan nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun potilaan oikeuksia ja osittain myös ongelmia niiden yhdenvertaisessa toteutumisessa. Potilaan oikeuksien yhdenvertaisen toteutumisen yhtenä haasteena on tiedon puute. Sivuilta löytyy kootusti tietoa potilaan oikeuksista. Ajantasainen ja oikea tieto on olennaista, jotta henkilö voi ylipäätään edistää omien oikeuksiensa toteutumista potilaana.

 

 

 

 

Hanna Sykkö

Osaavaa ja asiantuntevaa potilasasiamies -palvelua ja potilaan oikeuksien edistämistä

Palveluiden taustalla olen minä, Hanna Sykkö, intohimoinen potilaan oikeuksien edistäjä ja potilasasiamies. Olen työskennellyt yli 20-vuotta terveydenhuollon parissa. Päätyöni olen tehnyt julkisella sektorilla, mutta vuosien varrella myös yksityissektori on tullut työntekijänä tutuksi. Aloitin urani erikoissairaanhoidon päivystyksessä, josta jatkoin kirurgian poliklinikan ja päiväkirurgisen leikkaussalin kautta työskentelemään päivystyspoliklinikalle Lähi-Itään. Ulkomaan vuosien jälkeen työskentelin teho-osastolla. Tapaturmapotilaiden parista siirryin jatko-opintojen jälkeen potilasasiamiestyöhön. Taustani vuoksi tiedostan myös potilaan oikeuksien toteutumisessa olevia käytännön haasteita. Koulutukseltani olen sairaanhoitaja (AMK) ja hallintotieteiden maisteri. Tällä hetkellä työstän väitöskirjaa potilasasiamiestoimintaan ja potilaan oikeuksiin liittyen.

Potilaan oikeuksien edistämistä suurella sydämellä

Potilaan oikeudet ja potilasasiamiestoiminnan kehittäminen heijastuu vahvasti myös vapaa-aikaani. Toimin Suomen Potilasasiamiehet ry:n puheenjohtajana ja kirjoitan parhaillaan väitöskirjaa potilasasiamiestoiminnasta ja sen kehittämistarpeista. Olen myös mukana STM:n itsemääräämisoikeuslain toteutumisen seurantatyöryhmässä sekä asiamieslainsäädännön uudistamisen taustavalmistelussa. Olen tuonut vahvasti potilasasiamiesnäkökulmaa esiin asiantuntijana valmistelussa olevaan potilas- ja asiakasturvallisuusstrategiaan ja sen toimeenpanosuunnitelmaan vuosille 2022-2026. Räätälöityjä puheenvuoroja, koulutuksia ja luentoja olen tehnyt niin julkisorganisaatioille, yrityksille, yhdistyksille kuin eri potilasjärjestöillekin. Yliopistomaailmaan olen päässyt tutustumaan vierailevana luennoitsijana. Heinäkuussa 2022 olen SuomiAreenalla kertomassa potilaan oikeuksista ja niiden edistämisestä.

Potilaan oikeudet pähkinänkuoressa

Laaja-alainen näkemykseni, kokemukseni ja osaamiseni on nyt myös sinun hyödynnettävissä. Pohditaan yhdessä, kuinka voimme parhaiten edistää potilaan oikeuksien toteutumista. Luotan, että löydämme ratkaisun, joka vastaa juuri sinun tai yrityksesi tarpeisiin.

Asiantuntijuus heijastuu koulutuksiin

Hanna on ollut puhujana ja kouluttajana useissa valtakunnallisissa tilaisuuksissa sekä yliopistoissa potilaan oikeuksiin liittyen. Hanna on mukana erilaisissa kansallisissa työryhmissä, kuten STM:n itsemääräämisoikeuslain seurantatyöryhmässä ja tähän liittyvissä alatyöryhmissä. Asiantuntijuus ja viimeisin tieto heijastuu Hannan pitämissä koulutuksissa ja puheenvuoroissa. Hän on myös toiminut potilasasiamiestoiminnan asiantuntijana mm. STM:n virkamies – ja päättäjätapaamisissa. Viimeisimpänä Hanna on ollut mukana uuden potilas- ja sosiaaliasiavastaavien lainvalmistelun taustatyöryhmässä. Hän toimii kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuus strategian yhden strategisen kärjen tavoitteen projektipäällikkönä sekä Suomen potilasasiamiesyhdistyksen puheenjohtajana.

Tutustu toimintaamme pähkinänkuoressa!

Voit luottaa ammattitaitooni!

Maksuton konsultointi!

Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse