Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon.

Potilaan oikeuksista ja asemasta määrätään laissa. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), niin kutsuttu potilaslaki, koskee niin julkisia kuin yksityisiäkin terveydenhuollon toimintayksiköitä. Potilaslaki pitää sisällään myös sosiaalihuollon laitoksissa, kuten vanhainkodeissa, annettavat terveydenhuollon palvelut.

Potilasasiamiehen palvelut

Kun potilas kokee tulleensa terveydenhuollon palveluissa väärin kohdelluksi, hän voi selvitellä tilannettaan potilasasiamiehen kanssa. Potilasasiamies on käytettävissä jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä.

Potilasasiamies ei ota kantaa lääketieteelliseen hoitoon eikä tee päätöksiä.

Palvelu myös ruotsiksi ja englanniksi. Tjänst även på svenska. Service also in English.

Voit olla yhteydessä potilasasiamieheen

Mikäli tarvitset ohjausta ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen

Jos sinua askarruttaa jokin asia potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyen

Mikäli tarvitset apua potilasvahinkoilmoituksen, muistutuksen, kantelun tai lääkevahinkoilmoituksen laatimisessa

Koulutukset & Luennot

Järjestän koulutuksia potilaan oikeuksista ja potilasasiamiestyöstä yrityksille, yhdistyksille sekä ammattilaisille. Pyydä tarjous luennosta!

Verkkokurssien sisällöstä hyötyvät niin potilaat, läheiset kuin ammattilaisetkin.

Tutustu verkkokursseihimme.

Kauppa

Henkilökohtainen konsultointi

Varaa aika henkilökohtaiseen konsultointiin.

Ajanvaraus

Potilaan oikeuksia

Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon.

Tietojen antaminen potilaalle

Potilaalle annetaan tiedot hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä asioista.
Potilas saa tutustua hänestä talletettuihin tietoihin ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista.
Hoitoa jonottamaan joutuvalle ilmoitetaan hoitoon pääsyn ajankohta

Hyvä kohtelu

Potilaalla on oikeus hyvään kohteluun, niin että potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä kunnioitetaan.
Terveyspalveluja on annettava yhdenvertaisesti siten, ettei ihmisiä aseteta eri asemaan esimerkiksi iän, terveydentilan tai vammaisuuden perusteella.
Hoitoa on saatava yhdenvertaisesti asuinkunnasta riippumatta.

Maksuton konsultointi

Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse

Hyödyllisiä linkkejä

Päätöksiä kannattaa hyödyntää potilasturvallisuuden ja potilaanoikeuksien edistämisessä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valvira julkaisee verkkosivuillaan sosiaali- ja terveydenhuollon päätöslyhennelmiä

Aluehallintovirasto julkaisee verkkosivuillaan kanteluiden päätöslyhennelmiä

Mobiililaitteella saat Avin kanteluiden päätöslyhennelmät auki tästä

Tietosuojavaltuutetun toimiston ratkaisut löytyvät Finlexistä.

Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisut puolestaan löytyvät tämän linkin takaa.